"Gazeta Śledcza" 17 IX 1935
"Gazeta Śledcza" 29 VIII 1935

Nr 2123 – Dawid Perelsztejn, oskarżony o zabójstwo

P-6189
Miejsce:Pińsk
Twórca:
Tematyka:Portret

6×9,5 cm