"Gazeta Śledcza" 17 IX 1935
"Gazeta Śledcza" 29 VIII 1935

Nr 2124 – Mejer Kominiar, oskarżony o zabójstwo

P-6190
Miejsce:Pińsk
Twórca:
Tematyka:Portret

6×9,5 cm