Nr 2128 – Zygmunt Dobrodziej, fałszerz pieniędzy II

P-6194
Miejsce:Chojnice
Twórca:
Tematyka:Portret

7×11 cm

Dobrodziej był zawodowym fałszerzem pieniędzy. Por. Nr 903