"Gazeta Śledcza" 17 X 1935
"Gazeta Śledcza" 16 X 1935

Nr 2147 – Zaginiony Jan Marciniak

P-6213
Miejsce:Zduńska Wola
Twórca:
Tematyka:Portret