Zdjęcie z albumu "Osoby podejrzane o działalność komunistyczną lub szpiegowską" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/141#tabSkany s.76

Nr 215 – Włodzimierz Horbołowyj vel Wiktor Orłowski, przestępca polityczny

P-5234
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:
Tematyka:Portret

5,5×6 cm

Por. Nr 183 (P-5200)