"Gazeta Śledcza" 17 IX 1935
"Gazeta Śledcza" 7 IX 1935

Nr 2154 – Joachim Szynklewski, buchalter i fałszerz czeków

P-6220
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Obiekt Portret