Nr 2261 – Pyza warszawska

P-6329

6×9 cm

Zdjęcie w Warszawie, przefotografowane w Poznaniu.