Nr 2336 – Jan Herzberg, matematyk i komunista

P-6404
Miejsce:Lwów
Twórca:
Tematyka:Portret

6×9 cm

Jan Herzberg, wybitny matematyk szkoły lwowskiej, współpracownik Chwistka, zginął w czasie II wojny światowej.

Był komunistą, członkiem KPP, wytoczono mu proces (sądzono, że jego zapiski to tajny szyfr – na procesie Chwistek zeznawał, że to notatki z logiki matematycznej).