Zdjęcie z albumu "Albumu poszukiwanych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/139/str/1/3/15/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q/#tabSkany s.52
"Gazeta Śledcza" 15 VI 1929

Nr 236 – Anszel Gołąb – poszukiwany za rozbój

P-5255
Miejsce:Łódź
Twórca:
Tematyka:Portret

6×9 cm

Choć zdjęcia Tenenbauma, Gołębia i Sznytena pochodzą z różnych lat, zostały wklejone razem w roku 1929 i figurują oni razem jako poszukiwani w jednym numerze „Gazety Śledczej” również z roku 1929. Oskarżeni z art. 51 i 589 – czyli razem planowali rozbój i następnie go dokonali.