Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.18
"Dziennik Łódzki", 19 kwietnia 1932

Nr 254 – Majer Fuks, przestępca polityczny (i włamywacz?)

P-5273
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

6×9 cm

Majer Fuks figuruje w albumie przestępców politycznych, ale w 1932 roku „Dziennik Łódzki” informował również o złodzieju tego imienia i nazwiska (choć zbieżność, ze względu na rozpowszechnienie tego imienia i nazwiska, może być kompletnie przypadkowa).