Zdjęcie z albumu "Albumu poszukiwanych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/139/str/1/3/15/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q/#tabSkany s. 53
Kontekst: "Drwęca" 2 VIII 1927
Kontekst "Echo wieczorne" 2 VIII 1927

Nr 26 – Juljan Malinowski, malwersant (?)

P-5026
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

7×9 cm

Być może – z uwagi na popularność imienia i nazwiska – urzędnik pocztowy, który w lipcu 1927 roku zaginął w Lublinie z kwotą szacowaną na 30-60 tys. złotych. Następnie okazało się, że z właściwą sobie sumiennością z granicznej poczty nadał list do prezesa poczt i telegrafów, że sumę traktuje jak pożyczkę, którą honorowo zwróci. I udał się do ZSRR. Ta sama osoba była poszukiwana jeszcze w roku 1933 (por. Nr 822).