Nr 315 – Posterunkowy z Polesia

P-5334
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

Posterunkowy XIV (poleskiego) Okręgu Policji Państwowej z lat 1920-27.
(informację dostarczył p. Michał Chlipała, za co bardzo dziękuję)