Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.26

Nr 316 – Jakób Szabelski vel Siabelski, żebrak i przestępca polityczny

P-5335
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

4,5×11,5 cm