Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.26

Nr 317 – Wiktor Bogusławski ps. „Wiktor kulawy”, przestępca polityczny

P-5336
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

5×7 cm

(drugie imię wg innego albumu – Jan)