Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 25

Nr 328 – Jan Bławut, przestępca polityczny

P-5347
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

6.x6,5 cm