Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.26
"Gazeta Śledcza" z 21 II 1930

Nr 336 – Henryka Rywosz, przestępca polityczny

P-5355
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

5,5×9,5 cm
Poszukiwana za spisek przeciwko ustrojowi państwa (zapewne komunistka).