Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 15

Nr 34 – Michał Iwanow, przestępca polityczny

P-5035
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

7×4,5 cm