Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany

Nr 344 – Michał Piotrowski, przestępca polityczny

P-5365
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret