Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 28

Nr 380(c) – Trzej z jednej sprawy – Piotr Samoiłow, szpieg

P-5404
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

5,5×7,5 cm