Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 15

Nr 38(a) – Michał vel Nurgan (?) Lewin, przestępca polityczny

P-5039
Miejsce:Brześć
Twórca:
Tematyka:Portret