Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 15

Nr 38(b) – Sima Frid, przestępca polityczny

P-5040
Miejsce:Brześć
Twórca:
Tematyka:Portret

(oczywiście przestępczyni, ale rodzaj męski dla łatwości wyszukiwania całego zbioru zidentyfikowanych w Archiwum Akt Nowych przestępców płci obojga)