Zdjęcie z albumu "Osoby podejrzane o działalność komunistyczną lub szpiegowską" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/141#tabSkany s.50
"Gazeta Śledcza" 18 VII 1933
"Gazeta Śledcza" 18 VII 1933

Nr 395 – Izaak Friedmann, malwersant i przestępca polityczny

P-5421
Miejsce:Lwów
Twórca:
Tematyka:Portret

5,5×9 cm

Figuruje w rejestrze przestępców politycznych, ale w roku 1933 był również poszukiwany za sprzeniewierzenie.