Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 15

Nr 41 – Andrzej Możdzonek, przestępca polityczny

P-5043
Miejsce:Europa
Twórca:
Tematyka:Portret

5,5x 7 cm

Zdjęcie chyba wcześniejsze i spoza Polski.