Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 26
"Goniec Śląski" 19 VIII 1931
"Goniec Śląski" 20 VI 1928

Nr 415(a) – Erwin Madzgała vel Madźgał, włamywacz i przestępca polityczny

P-5443
Miejsce:Katowice
Twórca:
Tematyka:Portret

5,5×10,5 cm

Numer pomyłkowy 1415 (powinno być 415).

Madźgała i Kwiatkowski byli włamywaczami, w 1931 skazanymi przez sąd w Katowicach. Figurują również w albumie przestępstw politycznych.

„Erwin Madzgala, ur. 25 XII 1908 r., zamieszkały w Katowicach–Zawodziu, Wiktor Kwiatkowski, ur. 20 IV 1901 r., zamieszkały w Katowicach–Zawodziu, zatrzymani 20 III 1930 r. z powodu wykradzenia i dostarczenia wywiadowi niemieckiemu sprawozdania z działalności Związku Podoficerów Rezerwy w zakresie wf i pw w 1929 roku. Uprzednio, 14 III 1929 r., w tej samej sprawie aresztowano Romana Krawczyka, ur. 28 II 1897 r. w Sosnowcu, zamieszkałego w Czeladzi. Wyrokiem Sądu Okrę- gowego z 27 VIII 1930 r. zostali skazani: Kwiatkowski na 1 rok i 3 miesiące więzienia, Madzgala na 1 rok, Krawczyk na 3 miesiące. Wszystkim zaliczono areszt śledczy. CAW, 1774/89 nr 968; APK, Prok SO Kat, W/31, Pol Woj Śl 237, k. 733–82”

za: Edward Długajczyk „Zestawienie osób aresztowanych i zasądzonych
w województwie śląskim w latach 1922–1939 z powodu współpracy
z wywiadem niemieckim”, w: „Szkice Archiwalno-Historyczne”, Katowice, 2007