"Gazeta Śledcza" 16 VI 1930
"Gazeta Śledcza" 16 VI 1930
Zdjęcie z albumu "Albumu poszukiwanych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/139/str/1/3/15/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q/#tabSkany s.55

Nr 424 – Emil Koch, zaginiony kupiec z Krakowa

P-5453
Miejsce:Kraków
Twórca:
Tematyka:Portret

5,5×9,5 cm

W albumie poszukiwanych, zapewne pomyłkowo, figuruje jako inny zaginiony – Leon Różycki.