Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 16

Nr 43 – Michał Wojtawecki, przestępca polityczny

P-5045
Miejsce:Lwów
Twórca:
Tematyka:Portret

6×11,5 cm