"Gazeta Śledcza" 16 IV 1930
"Gazeta Śledcza" 16 IV 1930

Nr 432 – Wisielec ze stodoły

P-5461
Miejsce:Kruszyna
Twórca:
Tematyka:Portret

6×9,5 cm