Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.28

Nr 429 – Judel Kot, przestępca polityczny, komunista

P-5458
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

6,5×10 cm

Judel Kot, członek Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, po 17 września 1939 miał z towarzyszami dopuszczać się mordów na polskich policjantach i oficerach w Pińsku.