Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 16

Nr 44 – Szyja Brunn, przestępca polityczny

P-5046
Miejsce:Łódź
Twórca:
Tematyka:Portret

5×6,5 cm

Szyja Brunn,