Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.28

Nr 471 – Menach Pest, przestępca polityczny

P-5504
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

5,5×6,5 cm