Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 15

Nr 48 – Boruch (Benedykt) Grünstein, przestępca polityczny I

P-5050
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

3,5×4,5 cm