Nr 520 – Witraż „Magdalenscheibe” z Weitensfeld

P-5555

4,5×13,5 cm

Witraż, tzw. „Magdalenenscheibe”, pochodzi z XII-wiecznego kościółka filialnego Marii Magdaleny w Weitensfeld w Karyntii i jest najstarszym witrażem w całej Austrii (i drugim w obszarze niemieckojęzycznym po witrażach augsburskich). Wykonano go ok. 1170 roku, zapewne dla jednej z budowli w Salzburgu, a potem przeniesiono do Weitensfeld. Po przebudowie kościoła w późniejszym okresie, kiedy to powiększono wąskie okna, umieszczono go w większym witrażu na tle gomółkowym.

Z jego wartości zdano sobie sprawę na początku XX wieku, kiedy to został opisany w pracy Maxa Dvoraka (1912), a liczni marszandzi zgłaszali się do pastora, w nadziei, że niedrogo sprzedda zabytek. 12 stycznia 1931 roku pastor poinformował żandarmerię, że witraż został skradziony. Trop doprowadził do Adolfa Bauera, wiedeńskiego marszanda, oraz miejscowego fotografa Friedricha Dostlera, który dokonał kradzieży na jego zlecenie w połowie grudnia 1930 roku. Sam witraż odnalazł się w prywatnej kolekcji w Berlinie (u żony konsula generalnego Austrii w Niemczech). Dostlera w 1932 roku skazano na rok więzienia, jego mocodawcę – na pięć miesięcy. Odzyskaną „Magdalenscheibe” zdeponowano wówczas w Muzeum Diecezjalnym w Klagenfurcie, a w kościele umieszczono jej kopię.