Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.33

Nr 527 – Szloma Grynberg, przestępca polityczny

P-5562
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

6×10 cm

Część zdjęć w tej części albumu została przefotografowana w Łodzi i ma tamtejsze oznaczenia, nie świadczy to jednak o tym, że w Łodzi je wykonano.