Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.33

Nr 537 – Berta Goldsztejn, przestępca polityczny (wcześniejsze)

P-5572
Miejsce:Nieśwież
Twórca:
Tematyka:Portret

5,5×9,5 cm