Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.31

Nr 564 – Chil Blufarb, przestępca polityczny, komunista

P-5599
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

5,5×9 cm