Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.28

Nr 588 – Bajla Kaufman, przestępca polityczny

P-5623
Miejsce:Łódź
Twórca:
Tematyka:Portret

6,5×9,5 cm