Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 32
"Republika" 3 II 1931

Nr 590 – Franciszek Polka, przestępca polityczny

P-5625
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

6,5×9,5 cm

Franciszek Polka z Łodzi był komunistą, jednym z polityków PPS-Lewicy.