Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.28

Nr 591 – Kazimierz Rybarczyk, przestępca polityczny

P-5626
Miejsce:Łódź
Twórca:
Tematyka:Portret