Zdjęcie z albumu "Osoby podejrzane o działalność komunistyczną lub szpiegowską" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/141#tabSkany s.104

Nr 592 – Stefan Kiryluk, przestępca polityczny

P-5627
Miejsce:Łódź
Twórca:
Tematyka:Portret

Zapewne Stefan Kiryluk, który w lutym 1928 był plenipotentem PPS-Lewica i zgłaszał listę wyborczą (gdzie figurowali prócz niego m.in. Andrzej Czuma i Franciszek Polka).