Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 15

Nr 63 – Wojciech Osięgłowski, przestępca polityczny

P-5068
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

Galon i pasek wskazują, że to przodownik Policji Państwowej z lat 1920-27.

(informację nadesłał p. Michał Chlipała, dziękuję!)