Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 14

Nr 66 – Adolf Man, przestępca polityczny

P-5071
Technika:
Miejsce:Łódź
Twórca:
Tematyka:Portret

5×7,5 cm