Zdjęcie z albumu "Albumu poszukiwanych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/139/str/1/3/15/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q/#tabSkany s. 49

Nr 68 – Józef Pieczynek, poszukiwany za rozbój

P-5073
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret