Zdjęcie z albumu "Albumu poszukiwanych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/139/str/1/3/15/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q/#tabSkany s. 45
Zdjęcie z albumu "Albumu poszukiwanych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/139/str/1/3/15/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q/#tabSkany s. 45

Nr 72 – Edward Thora i Aleksander Wald, oszuści

P-5077
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

Zdjęcie z pieczęcią ekspozytury policyjnej z carskim orłem.

Na zdjęciu z innego albumu przypadkowo opisany jako Szlama Szklarz (ten figuruje na innym zdjęciu) i skreślony.