"Gazeta Śledcza" 8 IX 1934
"Gazeta Śledcza" 8 IX 1934
"Gazeta Robotnicza", 18 XI 1934

Nr 906 – Karol Wieczysty, sędzia piłkarski i defraudant

P-5969
Miejsce:Lwów
Twórca:
Tematyka:Portret

5×7 cm

Wieczysty, znany sędzia piłkarski, zdefraudował pieniądze firmy, w której pracował.