Odgruzowywanie Kilińskiego po wojnie III

P-10038
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Tematyka:Architektura

Kartonowa strona z albumu 17×21,5 cm.

Narod[owy] Bank Polski oczyszcza ul. Kilińskiego w Warszawie. 8 IX. [19]47