Odgruzowywanie Kilińskiego po wojnie I

P-10036
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Tematyka:Architektura

Kartonowa strona z albumu 17×21,5 cm.

Narod[owy] Bank Polski oczyszcza ul. Kilińskiego w Warszawie. 8 IX. [19]47