Odświętnie

P-3519
Miejsce:Europa
Twórca:
Format:Sezession
Tematyka:Portret