Ołtarz św. Jana Chrzciciela w kościele św. Floriana

P-4199

Późnogotycki ołtarz św. Jana Chrzciciela wykonany został w roku 1518 przez Hansa Suessa z Kulumbachu (a nie, jak kiedyś sądzono, przez Wita Stwosza) do kaplicy krakowskich bogaczy Bonerów w kościele Mariackim.