Osiągnięcie pełnoletniości przez Napoleona IV

P-1853

16 marca 1874 Napoleon Eugeniusz, syn i następca Napoleona III, po śmierci ojca człowa postać rodziny cesarskiej na uchodźstwie, osiągnął pełnoletniość. Z tej okazji wygłosił mowę w rezydencji Camden Place w podlondyńskim Chislehurst.

Zdjęcie jest fotomontażem (sporządzonym zapewne w Paryżu), tak ułożonym, by wszyscy istotni goście byli rozpoznawalni. Za następcą tronu w czarnej sukni – Eugenia, wdowa po Napoleonie III.