Pacjenci lazaretu w Strassburg-Neudorf

P-717
Miejsce:Strasburg
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

1916, stempel z lazaretu w Neudorf (przedmieścia Strasbourga).